Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Armoede

Armoede

Zorgen dat er in Teylingen niemand onder de armoedegrens hoeft te leven.

Lees meer

Betaalbare verenigingen

Bijdragen leveren om alle sportieve en culturele activiteiten toegankelijk te maken voor kinderen.

Lees meer
Bijstand

Bijstand

Bevorderen van participatie door minder regels en meer mogelijkheden om te werken in de bijstand.

Lees meer

Crowdfundplatform

Bij elkaar brengen van belanghebbenden om ingewikkelde maatschappelijke problemen op te lossen.

Lees meer

Denktank innovatie

Gemeente stimuleert innovatie en kleine ondernemers door hen bij elkaar te brengen en te verbinden.

Lees meer
Landbouw

Duurzame landbouw

Wij willen vooral nieuwe duurzame landbouwmethoden ondersteunen die zo min mogelijk gebruik maken van schadelijke landbouwgiffen.

Lees meer
Stapels van 500 euro biljetten

Financiële middelen

Onze visie op de financiële middelen

Lees meer

GOM-woningen

GroenLinks Teylingen is voor de bouw van GOM-woningen mits duidelijk is dat ze een bijdrage leveren aan de hoeveelheid landbouwgrond.

Lees meer
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak

Groene energie

Streven om binnen de regio zelfvoorzienend te zijn in onze energiebehoefte.

Lees meer
Een NS-sprinter staat te wachten op het perron
Infrastructuur

Infrastructuur

GroenLinks is voor het aanpakken van verkeersknelpunten en voldoende parkeerplaatsen.

Lees meer

Leegstaande panden

Leegstaande panden zouden nuttig gebruikt moeten worden.

Lees meer

Levenslang leren

Wij willen als GroenLinks Teylingen levenslang leren stimuleren en al het talent binnen de gemeente benutten door het opzetten van een coaching en buddy...

Lees meer