GroenLinks Teylingen heeft de afgelopen jaren door op de inhoud een discussie te voeren de afwachtende houding van de zittende politieke partijen doorbroken en een vaste plaats veroverd in de lokale politiek. Wij hebben dit bereikt door onze kundige raadsleden en met behulp van onze enthousiaste nimmer aflatende steunfractieleden, leden en sympathisanten.

We hebben een eerste stap gezet richting duurzame woningbouw door de uitvoering van onze motie Duurzaam bouwen. Later is dit opgenomen in het gemeentelijk beleid en is de norm van onze motie zelfs verbeterd. Tevens hebben we samen met andere partijen moties ingediend waardoor het aantal sociale huurwoningen is gestegen en het groenbeleid is verbeterd.

Daarnaast hebben we ons ook vastgebeten in het GOM-dossier. De GOM(Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) was verantwoordelijk voor het opknappen van vervallen en verwaarloosde schuren. Dit betaalden zij door sommige grond te gebruiken om villa's op te bouwen. Vaak was echter de relatie tussen het opknappen van bollenschuren en het bouwen van villa's onduidelijk en leek het meer alsof zij gewoon veel geld eraan verdienden door die villa's te verkopen. Het kritische geluid van GroenLinks die echter met de hele raad samenwerkte heeft gezorgd dat er een onafhankelijk onderzoek is gekomen en nu wordt er nieuw en beter beleid uitgewerkt. 

Er is echter nog veel werk aan de winkel en onze ambities zijn nog op veel gebieden niet vervuld. Op het gebied van klimaat, biodiversiteit en het tegengaan van speculatie met de huizenprijzen, hebben we nog niet bereikt wat we willen. Daar heeft GL nog meer steun en vooral stemmen van onze inwoners nodig! Deze doelen willen wij echter niet bereiken door in 'wij en 'zij' te denken of in oppositie en coalitie, maar door een raadsbrede samenwerking met voldoende participatie van alle inwoners en ondernemers.

Met het volgende team willen wij deze ambities waarmaken:

1. Don Verhoeff

2. Lisa Gonzalez

3. Leo Blom

4. Anja Schrage

5. Wouter Bakker

6. Dirk van Epen

7. Edo Noordermeer

8. Tristan Herrendorf

9. Joan Veldhuizen

10. Sara van Hees

11. Wouter Salman

12. Jens Hoogink