Waarom GroenLinks?
Om je te helpen bij jouw keuze op 15, 16 of 17 maart leggen wij hieronder uit waarom een stem op GroenLinks zo belangrijk is. Waarom de Bollenstreek baat heeft bij een groen en links kabinet.

Nog geen tijd om je in de thema's te verdiepen, maar wil je toch alvast meer weten over waar GroenLinks? In deze korte video  wordt het hele programma samengevat.

DUURZAAM WONEN

Iedere woning geïsoleerd  en voorzien van een duurzame energiebron

Ook in de Bollenstreek zijn veel oude woningen. Isoleren is een eenvoudige manier om je huis direct warmer en energiezuiniger te krijgen. Maar veel mensen zien op tegen hoge kosten of vinden het lastig om uit te vinden welke subsidiemogelijkheden er zijn. En dat terwijl GroenLinks hier juist extra op wil inzetten. 

Hiervoor heeft GroenLinks landelijk beleid ontwikkeld: het Klimaatfonds. Geld uit dit fonds kan onder andere worden ingezet voor een hybride warmtepomp, zonnepanelen en betere isolatie. 

Daarnaast pleiten wij ervoor om elk huis (voordelig) te voorzien van een duurzame warmte- en/of energiebron. Want zonnepanelen die op je huis liggen, hoef je niet in een zonneweide te leggen. Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die het mogelijk maken om van duurzame energie gebruik te maken. We vinden het belangrijk dat duurzame energiebronnen in handen zijn van de bewoners en stimuleren daarom lokale energie coöperaties. Zo delen we de lusten en de lasten. 

Groenlinks wil investeren in elektriciteitsnetten en windenergie met name op zee. Daarnaast willen we investeren in onderzoek naar technieken van de toekomst. Meer weten? Kijk dan eens in de plannen in het  HYPERLINK "https://groenlinks.nl/klimaat/ons-plan-voor-een-klimaatfonds"klimaaatfonds van GroenLinks.

* GEZONDE LEEFOMGEVING
Een gezonde leefomgeving met meer natuur en biodiversiteit 

Je woont in de prachtige duin- en bollenstreek. Ondanks de korte afstand van grote steden, beschikken we over prachtige natuur in onze directe omgeving. Daar willen we niet op inleveren. Sterker nog: daar kunnen we nog wel wat meer van gebruiken.

De natuur en de biodiversiteit worden bedreigd. Wonen, reizen, energie opwekken, bollenteelt als onderdeel van de agrarische sector, alles concurreert om ruimte in ons gebied. Het is tijd om keuzes te maken. Dat zullen soms lastige keuzes zijn, want niet alles past.

GroenLinks zet in op meer natuur, het beschermen van (veen) weide gebieden als broedgebied van vogels en het bevorderen van biodiversiteit.

Bij alle alle lokale en regionale ontwikkelplannen kijken we of dit niet ten koste gaat van dit doel. Inleveren van natuur is voor GroenLinks geen optie.

Groene economie
Een groene economie is van ons allemaal. Duurzaamheid en democratie gaan daarom voor GroenLinks hand in hand. Voor een effectieve aanpak van de klimaatcrisis werken de nationale overheid, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners(coöperaties) samen. Bewoners willen meebeslissen over de verduurzaming van hun wijk, dorp of gemeente.

Als het aan GroenLinks ligt, krijgen ze daar ook alle gelegenheid toe.
Lokale en regionale ondernemers zijn het economische cement in de totaalaanpak van de klimaatcrisis. Gemeenten en maatschappelijke organisaties weten als geen ander wat nodig is om de kosten en opbrengsten van verduurzaming eerlijk te delen.