Don Verhoeff

Fractievoorzitter

SAMENleving. Mijn motivatie om actief politiek te bedrijven is de toenemende tweedeling in de samenleving. Het tegen elkaar uitspelen van mensen, polarisatie, kansenongelijkheid in onderwijs, zorg en arbeid roepen om verandering. Net zo noodzakelijk als het strijden tegen klimaatverandering, onze verantwoordelijkehid naar de generaties na ons.
Landelijke en dus ook gemeentelijke themas.
Groen Links biedt een kans op die verandering, voor mij de reden om lid te worden.
Met mijn langjarige ervaring in de sociale zekerheid, verandermanagement en toerisme hoop ik een rol te kunnen spelen in dit proces.